Book accommodation

Contact

Naziv objekta Apartmani Ivanović
Vlasnik Ivanka Ivanović
Adresa Ivana Buzolića 9, Hvar
Telefon +385 (0) 21 741 332
Mobitel +385 (0) 91 5177 038
Fax +385 (0) 21 741 332
E-mail ivanka.ivanovic.hvar@gmail.com